„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5860-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/03/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/03/2020
Registration code 280060000.05.001.019780
5860-IIს
19/03/2020
Website, 23/03/2020
280060000.05.001.019780
„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.