საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5725-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/02/2020
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/02/2020
Registration code 010190030.06.001.016062
5725-IIს
19/02/2020
Website, 24/02/2020
010190030.06.001.016062
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found