საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5772-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/03/2020
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/03/2020
Activating Date 01/05/2020
Registration code 010190020.04.001.017945
5772-IIს
17/03/2020
Website, 23/03/2020
010190020.04.001.017945
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found