პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5759-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/03/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/03/2020
Activating Date 01/05/2020
Registration code 100030010.05.001.019792
5759-IIს
17/03/2020
Website, 23/03/2020
100030010.05.001.019792
პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.