„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5771-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/03/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/03/2020
Activating Date 01/05/2020
Registration code 300310000.05.001.019807
5771-IIს
17/03/2020
Website, 23/03/2020
300310000.05.001.019807
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.