საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5758-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/03/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/03/2020
Activating Date 01/05/2020
Registration code 200000000.05.001.019796
5758-IIს
17/03/2020
Website, 23/03/2020
200000000.05.001.019796
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found