დეცენტრალიზაციის 2020–2025 წლების სტრატეგიისა და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის განხორციელების 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დეცენტრალიზაციის 2020–2025 წლების სტრატეგიისა და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის განხორციელების 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
Document number 678
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 31/12/2019
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/12/2019
Registration code 300010000.10.003.021700
678
31/12/2019
Website, 31/12/2019
300010000.10.003.021700
დეცენტრალიზაციის 2020–2025 წლების სტრატეგიისა და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის განხორციელების 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.