საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5674-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/12/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/12/2019
Registration code 040000000.05.001.019737
5674-რს
20/12/2019
Website, 31/12/2019
040000000.05.001.019737
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.