საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5661-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/12/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/12/2019
Registration code 020000000.05.001.019757
5661-რს
20/12/2019
Website, 31/12/2019
020000000.05.001.019757
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found