„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5696-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/12/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/12/2019
Registration code 300310000.05.001.019718
5696-რს
20/12/2019
Website, 26/12/2019
300310000.05.001.019718
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found