საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5626-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/12/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/12/2019
Registration code 200000000.05.001.019711
5626-რს
19/12/2019
Website, 26/12/2019
200000000.05.001.019711
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found