„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5722-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/02/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/02/2020
Registration code 300310000.05.001.019776
5722-IIს
19/02/2020
Website, 24/02/2020
300310000.05.001.019776
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found