„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5612-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/12/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/12/2019
Registration code 140130000.05.001.019700
5612-რს
19/12/2019
Website, 24/12/2019
140130000.05.001.019700
„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.