საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5492-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/12/2019
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/12/2019
Registration code 010190030.06.001.016061
5492-Iს
11/12/2019
Website, 13/12/2019
010190030.06.001.016061
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found