საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5499-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/12/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/12/2019
Activating Date 01/01/2020
Registration code 200000000.05.001.019695
5499-Iს
11/12/2019
Website, 23/12/2019
200000000.05.001.019695
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found