საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5470-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/12/2019
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/12/2019
Activating Date 01/02/2020
Registration code 010190020.04.001.017938
5470-Iს
11/12/2019
Website, 19/12/2019
010190020.04.001.017938
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found