საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5444-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 10/12/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/12/2019
Registration code 200000000.05.001.019678
5444-Iს
10/12/2019
Website, 13/12/2019
200000000.05.001.019678
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found