პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5392-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/11/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/12/2019
Registration code 100030010.05.001.019657
5392-Iს
29/11/2019
Website, 10/12/2019
100030010.05.001.019657
პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.