„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინასთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინასთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 346
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 14/11/2019
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/11/2019
Registration code 200090000.22.033.017251
346
14/11/2019
Website, 19/11/2019
200090000.22.033.017251
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინასთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებში ცვლილების შეტანის შესახებ
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.