„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5403-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/11/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/12/2019
Activating Date 01/01/2020
Expiration Date 01/03/2024
Registration code 010100000.05.001.019667
5403-Iს
29/11/2019
Website, 10/12/2019
010100000.05.001.019667
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found