„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5408-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/11/2019
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/12/2019
Activating Date 01/01/2020
Registration code 010290000.04.001.017937
5408-Iს
29/11/2019
Website, 10/12/2019
010290000.04.001.017937
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found