საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5296-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/11/2019
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/12/2019
Registration code 010250000.04.001.017936
5296-Iს
26/11/2019
Website, 04/12/2019
010250000.04.001.017936
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found