ვასილ საგანელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ვასილ საგანელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/12/1237
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 24/10/2019
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 29/10/2019
Registration code 000000000.00.000.016452
2/12/1237
24/10/2019
Website, 29/10/2019
000000000.00.000.016452
ვასილ საგანელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found