„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5273-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/11/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2019
Registration code 300310000.05.001.019650
5273-Iს
01/11/2019
Website, 11/11/2019
300310000.05.001.019650
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found