„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5128-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/10/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/10/2019
Registration code 340150000.05.001.019626
5128-Iს
16/10/2019
Website, 23/10/2019
340150000.05.001.019626
„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found