საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5186-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/10/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/10/2019
Registration code 090000000.05.001.019625
5186-Iს
17/10/2019
Website, 23/10/2019
090000000.05.001.019625
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found