„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5717-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/02/2020
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/02/2020
Registration code 010320000.05.001.019774
5717-IIს
18/02/2020
Website, 24/02/2020
010320000.05.001.019774
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found