ბადრი ბეჟანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ბადრი ბეჟანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/4/1365
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 20/09/2019
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 25/09/2019
Registration code 000000000.00.000.016449
2/4/1365
20/09/2019
Website, 25/09/2019
000000000.00.000.016449
ბადრი ბეჟანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.