„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5094-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/10/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/10/2019
Registration code 360000000.05.001.019619
5094-Iს
15/10/2019
Website, 21/10/2019
360000000.05.001.019619
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.