საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4960-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/09/2019
Activating Date 01/01/2020
Registration code 020000000.05.001.019573
4960-Iს
18/09/2019
Website, 27/09/2019
020000000.05.001.019573
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found