„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5031-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/10/2019
Expiration Date 01/03/2024
Registration code 010100000.05.001.019601
5031-Iს
20/09/2019
Website, 01/10/2019
010100000.05.001.019601
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found