„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5005-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2019
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/09/2019
Activating Date 01/09/2020
Registration code 150000000.04.001.017930
Consolidated publications
5005-Iს
20/09/2019
Website, 27/09/2019
150000000.04.001.017930
„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.