საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5013-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/09/2019
Activating Date 01/09/2020
Registration code 040000000.05.001.019580
Consolidated publications
5013-Iს
20/09/2019
Website, 27/09/2019
040000000.05.001.019580
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found