საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5008-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2019
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/09/2019
Activating Date 01/09/2020
Registration code 010250000.04.001.017928
Consolidated publications
5008-Iს
20/09/2019
Website, 27/09/2019
010250000.04.001.017928
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found