„პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4897-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/06/2019
Registration code 100030010.05.001.019510
4897-IIს
28/06/2019
Website, 28/06/2019
100030010.05.001.019510
„პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.