საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4851-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/06/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/07/2019
Registration code 040000000.05.001.019519
4851-IIს
25/06/2019
Website, 02/07/2019
040000000.05.001.019519
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found