„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4859-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/06/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/07/2019
Expiration Date 01/01/2022
Registration code 240000000.05.001.019521
4859-IIს
25/06/2019
Website, 02/07/2019
240000000.05.001.019521
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found