საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5010-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/09/2019
Activating Date 01/09/2020
Registration code 090000000.05.001.019583
Consolidated publications
5010-Iს
20/09/2019
Website, 27/09/2019
090000000.05.001.019583
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found