საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4906-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/07/2019
Registration code 200000000.05.001.019532
4906-IIს
28/06/2019
Website, 04/07/2019
200000000.05.001.019532
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found