საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4965-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2019
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/10/2019
Registration code 010250000.04.001.017931
4965-Iს
18/09/2019
Website, 01/10/2019
010250000.04.001.017931
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found