„ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდი“ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

„ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდი“ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/4/693,857
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 07/06/2019
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 12/06/2019
Registration code 000000000.00.000.016429
1/4/693,857
07/06/2019
Website, 12/06/2019
000000000.00.000.016429
„ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდი“ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found