„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4931-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/07/2019
Activating Date 01/09/2019
Registration code 010320050.05.001.019554
4931-IIს
28/06/2019
Website, 04/07/2019
010320050.05.001.019554
„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.