„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4741-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/05/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/06/2019
Activating Date 05/07/2019
Registration code 010120000.05.001.019496
4741-IIს
30/05/2019
Website, 05/06/2019
010120000.05.001.019496
„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found