საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4616-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/05/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/05/2019
Registration code 200000000.05.001.019487
4616-IIს
29/05/2019
Website, 30/05/2019
200000000.05.001.019487
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found