საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4605-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/05/2019
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/05/2019
Registration code 010190030.06.001.016057
4605-რს
08/05/2019
Website, 08/05/2019
010190030.06.001.016057
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found