საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4528-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/05/2019
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/05/2019
Registration code 010190030.06.001.016056
4528-IIს
01/05/2019
Website, 02/05/2019
010190030.06.001.016056
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found