საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4549-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 03/05/2019
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/05/2019
Registration code 270000000.04.001.017918
4549-IIს
03/05/2019
Website, 10/05/2019
270000000.04.001.017918
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found