საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4586-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/05/2019
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/05/2019
Registration code 270000000.04.001.017916
4586-რს
08/05/2019
Website, 08/05/2019
270000000.04.001.017916
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found