„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4523-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/04/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/04/2019
Registration code 300310000.05.001.019457
4523-IIს
19/04/2019
Website, 24/04/2019
300310000.05.001.019457
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found