საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4512-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/04/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/04/2019
Registration code 090000000.05.001.019455
4512-IIს
17/04/2019
Website, 22/04/2019
090000000.05.001.019455
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found